hr
Veličina fonta
Disleksija
Kontrast

Pristup informacijama

Hrvatski vaterpolski savez kao pravna osoba s javnim ovlastima omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13., 85/15.).

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za informiranje.

Pisani zahtjev možete uputiti putem elektroničke pošte, poštom ili predati osobno u uredu HVS-a. Zahtjev za informacijom možete podnijeti i usmeno – telefonski ili osobnim dolaskom u uredovno vrijeme (srijedom od 10:00 – 12:00 sati).


Službenik za informiranje

Ivan Milaković

email: sluzbenik.infomiranje@hvs.hr
adresa: Jarunska ulica 5, 10000 Zagreb
telefon: 01/301-2308


Obrasci