Veličina fonta
Disleksija
Kontrast

Pravila privatnosti

Privatnost

Hrvatski vaterpolski savez (u daljnjem tekstu HVS) brine o privatnosti korisnika mrežne stranice te nam je cilj osigurati da se informacije o korisniku prikupljaju, čuvaju i obrađuju na transparentan način. Sa svim podacima koje HVS prikuplja, čuva ili obrađuje postupa se u cijelosti u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Koristeći ove mrežne stranice pristajete na prikupljanje i korištenje osobnih podataka korisnika sukladno navedenim uvjetima. Korisnici su također suglasni da HVS može prema vlastitom nahođenju bez prethodne najave izmijeniti, preinačiti, dopuniti, ukloniti ili na bilo koji drugi način ažurirati ove uvjete zaštite osobnih podataka. HVS će sve promjene objaviti na ovim mrežnim stranicama kako bi svi korisnici cijelo vrijeme bili u potpunosti upoznati s vrstom osobnih podataka koji se prikupljaju, načinom korištenja i uvjetima pod kojima se ovi podaci mogu pružiti na uvid.

Za pristup našim uslugama nije potrebna nikakva prijava/registracija pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. HVS od korisnika prikuplja anonimne podatke o pristupu svojim mrežnim stranicama i pretragama koje posjetitelji provode koji su detaljno pojašnjenima na ovim mrežnoj stranici u poglavlju “Kolačići”.

HVS prikupljene podatke neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, osim kako je uređeno ovim uvjetima, ustupiti korisnikove osobne podatke trećim osobama. Osobni podaci korisnika povremeno će se davati trećim osobama koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za HVS ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima HVS-a na daljnju obradu, čija je svrha podudarna s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka, kao što je isporuka usluga korisnicima, analiza usluga ili tehnička podrška. Ti davatelji usluga ugovorno se obvezuju koristiti osobne podatke isključivo u ugovorene svrhe i izričito izjavljuju da neće prodavati osobne podatke trećim osobama, niti će ih ustupati trećim osobama osim u slučaju kad to nalažu zakonom propisani uvjeti. U slučaju ustupanja osobnih podataka korisnika trećim osobama, HVS će poduzeti sve potrebne mjere da se podaci obrađuju isključivo u svrhe podudarne sa svrhom prikupljanja i u okvirima u kojima su podaci prvobitno prikupljani.

Prikupljeni osobni podaci mogu se ustupiti trećim osobama još u slučaju kada je to propisano zakonskim uvjetima, u slučaju sudskog naloga ili zahtjeva državnih tijela, odnosno ako je otkrivanje podataka neophodno u svrhu sudskog postupka.

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje prikupljamo koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke. Tijekom obrade koristimo sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja.

Korisnik ima pravo provjeravati jesu li njegovi podaci pohranjeni na ovim mrežnim stranicama ažurirani i točni. Korisnik također ima pravo zatražiti da se prikupljeni podaci trajno obrišu. Za ostvarivanje navedenih prava možete nam se obratiti pismenim putem preporučenom poštom s povratnicom na adresu: Hrvatski vaterpolski savez (za GDPR), Jarunska ulica 5, 10000 Zagreb. Na Vaš zahtjev bit će odgovoreno u najkraćem mogućem roku osim ako nije riječ o kompleksnom ili složenom zahtjevu. U slučaju da HVS nije u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu, odluka će biti obrazložena. Radi pouzdane identifikacije, u slučaju ostvarivanja Vaših prava u vezi s osobnim podacima, možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere identiteta.

U slučaju da imate prigovor na rad HVS-a u vezi prikupljanja, čuvanja i obrade osobnih podataka pritužbu možete podnijeti nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kolačići

HVS može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojim mrežnim stranicama i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u svrhu poboljšanja pohranjenih sadržaja, odnosno za prikupljanje skupnih statističkih podataka o posjetiteljima u svrhu internog istraživanja tržišta. U tu svrhu mrežne stranice HVS-a koriste kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o korisnikovoj e-adresi i nazivu domene (npr. “bigmail.com” s e-adrese john@bigmail.com) te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići koje postavlja naš mrežni poslužitelj ne mogu se koristiti za otkrivanje identiteta pojedinačnih korisnika. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju poslužitelj mrežnih stranica šalje korisnikovu pregledniku i pohranjuje na tvrdom disku korisnikova računala. Kolačići ne oštećuju računalo. Postavke korisnikova preglednika mogu se urediti tako da preglednik obavješćuje korisnika o slanju kolačića, pri čemu korisnik može odlučiti hoće li ih prihvatiti ili ne. HVS može povremeno unajmiti treće osobe za pomoć pri prikupljanju i obradi podataka opisanih u ovom članku, u kojem slučaju treće osobe preuzimaju obveze propisane ovim uvjetima. HVS može povremeno koristiti i mrežne oznake (tj. digitalne slike poznate i kao akcijske oznake, jednopikselne GIF slike, čiste GIF slike, nevidljive GIF slike i 1×1 GIF slike) kao pomoć pri isporuci kolačića, odnosno za isporuku usluga drugih tvrtki za oglašavanje. Te se mrežne oznake postavljaju na mrežne oglase/reklame koji dovode korisnike na mrežne stranice HVS-a. Navedene mrežne oznake koriste se za brojanje korisnika koji pristupaju našim stranicama, odnosno za izradu statistika o učinkovitosti naših promocijskih kampanja (uključujući brojanje pristupa pojedinim stranicama, prikupljanje informacija o pregledanim sadržajima i sl.). Zbog kolačića i mrežnih oznaka koje se postavljaju na korisnikovo računalo i treće osobe koje su naši partneri u oglašavanju mogu prikupljati anonimne, skupne statističke podatke o posjetiteljima koji su pristupili drugim stranicama. Izričito izjavljujemo da HVS neće koristiti kolačiće i mrežne oznake u svrhu prikupljanja osobnih podataka koji mogu poslužiti za izravnu identifikaciju korisnika, kao što su imena, poštanske adrese, e-adrese ili telefonski brojevi.

HVS koristi uslugu Google Analytics u svrhu racionalizacije internetskih stranica: (i) optimizacijom internetskog prometa, tj. posjeta internetskoj stranici tvrtke i prelazaka na druge internetske stranice koje su dio našeg poslovnog sustava te, po potrebi, (ii) objedinjavanjem sadržaja i optimizacijom web-stranica. Google Analytics je usluga koju pruža Google Inc. Google, a koja obuhvaća detaljne statističke podatke o posjetima web-stranicama i mjestima s kojih su im korisnici pristupili te mjeri rezultate konverzije i prodaje. Uz pomoć kolačića koji su pohranjeni na vašem računalu, Google Analytics analizira na koji način korisnici upotrebljavaju naše internetske stranice.

Na podatke o upotrebi naših internetskih stranica koji se skupljaju uz pomoć kolačića, uključujući i vašu IP adresu, primjenjuju se algoritmi koji jamče anonimnost korisnika, a podaci se šalju na Googleove poslužitelje u SAD-u. Google će za nas izvršiti obradu podataka prikupljenih uz pomoć kolačića s ciljem ocjenjivanja načina upotrebe te sastavljanja izvješća o aktivnostima na našim internetskim stranicama te će nam ta izvješća isporučiti kako bismo ih mogli analizirati. Google ima pravo proslijediti ove podatke trećim osobama u skladu sa zakonskim obvezama ili u slučaju da analizu u ime Googlea provodi treća osoba. Ni u kojem slučaju Google neće spajati ni povezivati vašu IP adresu s drugim podacima s kojima raspolaže. U postavkama vašeg internetskog preglednika možete onemogućiti preuzimanje i pohranjivanje kolačića. Primite na znanje da u tom slučaju nećete moći upotrebljavati sve funkcije koje su dostupne na našim internetskim stranicama. Upotrebom naših internetskih stranica dajete svoje odobrenje da Google prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedene svrhe.